Nanomodifikátor NANOMENDER v AW

Nanomodifikátor NANOMENDER® je nový systém opravy a údržby spaľovacích a vznetových motorov a iných strojov a zariadení. Pri zavedení do mazacieho oleja obnovuje a ochraňuje opotrebované plochy od mechanického opotrebenia.

Opotrebované trecie plochy uzlov získavajú vlastnosti nových pôvodných uzlov. Už malé množstvo NANOMENDER® 15 ml (0,015 l) – jedno štandardné balenie – ošetrí zariadenie, spaľovací alebo vznetový motor s naplňou až 6 litrov oleja, vráti pôvodné vlastnosti motoru na 100 000 km alebo zariadeniu 3 000 mth.

Nanomender

Spôsob použitia nanomodifikátora NANOMENDER®:

NANOMENDER® sa zavádza buď do plniaceho hrdla alebo mazacieho otvoru zariadenia počas jeho prevádzky. Ošetrenie je možné uskutočniť aj pri pôvodnej olejovej náplni, ak do plánovanej výmeny oleja zostáva aspoň 2000 km (alebo 60 mth). Účinok ošetrenia sa prejaví už po 15 až 20 min prevádzky alebo po prejdení 60 až 80 km. Vhodné pre technologické zariadenia staršie ako 3 roky alebo pre automobilové motory, ktoré majú najazdené viac ako 30 000 km.

Nanomodifikátor NANOMENDER®:

· vyčistí povrch trecích sa súčiastok
· vytvorí mikroskopickú kontaktnú nanočasticovú plochu
· chráni trecie plochy od tepelného a mechanického poškodenia vytvorením účinnej nanočasticovej bariéry (od 1 do 100 µm)

Garancia zachovania dosiahnutých výsledkov po zavedení je 1 rok.

Nanomender

Efektívnosť nanomodifikátora NANOMENDER®:

Technologické zariadenia:

· zvýšenie kapacity nepretržitej prevádzky zariadenia 1,5 – 2 krát
· dlhodobá úspora energií, mazív a pohonných hmôt o 5 – 15%
· zníženie nákladov na údržbu a opravy
· zvýšenie presnosti technických charakteristík
· podstatné zníženie vibrácií, hluku, zahrievania pri prevádzke, škodlivých plynov
· výrazne zlepšuje vplyv na životné prostredie

Spaľovacie a vznetové motory:

· zvýšenie koeficientu účinnosti motora o 5-10%, zvýšenie výkonu motora
· zvýšenie životnosti motora 1,5 – 2 krát
· zníženie spotreby paliva o 10 – 15 %
· zníženie spotreby oleja počas prevádzky 2 – 3 krát
· významné zníženie opotrebenia pri studenom štarte a nízkych teplotách, zníženie toxicity emisií a sadzí až do 50%, zníženie hlučnosti a vibrácií

Overené výsledky

Referencie po použití nanomodifikátora NANOMENDER.
Informujte sa u nás.

Zdroj Nanomender.sk

Pridaj komentár